Poplatky MŠ

 SAZBY POPLATKŮ v MŠ Božičany:

 • Výše základní částky: 200,- Kč měsíčně
 • Výše snížené částky: 140,- Kč měsíčně

  – za dítě ve věku od 3 do 4 let – docházka nepřevyšující 4 hod denně nebo 5 dní v měsíci dle zákona 117/1995 Sb., § 30, odst. 3b) a vyhlášky 43 / 2006 a zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů
 • Výše snížené částky: 50,- Kč měsíčně

  – za dítě ve věku do 3 let docházející do MŠ 5 dní v měsíci
  dle zákona 117/1995 Sb., § 30, odst. 3a)
  – za dítě, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného měsíce
  (s omluvenou absencí)
 • V případě přerušení provozu mateřské školy v měsících červenec a srpen částka ve výši 10,- Kč za každý započatý den docházky.
 • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.

Osvobozen od úplaty může být rodič či zákonný zástupce dítěte, který
– pobírá sociální příspěvek podle § 20 a 22 zákona č. 117/1995 Sb, o sociální
podpoře
– pobírá dávky pěstounské péče podle § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb.
a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

Splatnost úplaty je vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Výše úplaty je stanovena pro období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018.

Božičany 29. 8. 2017

Mgr. Bc. Ladislav Landsfeld

ředitel školy