INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

  Od 12. 4. 2021 mohou naše předškolní děti a žáci chodit do školy. Školám a školským zařízením je uložena povinnost testovat děti a žáky 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně. Testování budeme dělat každé pondělí a čtvrtek. Testování v MŠ bude provádět dítěti doprovázející osoba pod dohledem pedagogické pracovnice. Testování v ZŠ budou provádět sami žáci pod dohledem pedagogických pracovníků.

  Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

  Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

  Testování ve školách je jen pro bezpříznakové děti, žáky i pedagogické pracovníky. Pokud se někdo necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, měl by bez váhání zůstat doma, případně se obrátit na svého lékaře.

  V mateřské škole mohou být jen děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V základní škole mohou být všichni naši žáci, protože splňujeme podmínku, že ve škole je počet žáků 1. stupně ZŠ nejvýše 75. V MŠ ani v ZŠ není povolen zpěv. Sportovní činnosti jsou povoleny pouze v MŠ. Není povolena škola v přírodě.

  V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

  V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

  Výuka v základní škole bude probíhat dle standardního rozvrhu, který platil na začátku školního roku. Je na webu školy.

Všechny informace o testování v MŠ a ZŠ jsou na: testovani.edu.cz.

 

Publikoval: ředitel; Datum: 8. 4. 2021; Rubrika: Aktuálně