Informace k provozu mateřské školy od 26. 4. 2021

Vážení rodiče,

od 26. 4. 2021 mohou do školky chodit všechny děti. Testování dětí v mateřské škole se již nebude provádět. Pokud se však dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, mělo by bez váhání zůstat doma, případně se rodiče obrátí na dětského lékaře. V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci i ostatní dospělí, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. Prosíme rodiče dětí, aby nám sdělili, jestli jejich dítě bude chodit od 26. 4. 2021 do školky. Tel.: 730150108, 736629544. Děkujeme. Ladislav Landsfeld

Informace pro školy a školská zařízení od 26. 4. 2021

Publikoval: ředitel; Datum: 21. 4. 2021; Rubrika: Aktuálně