Ředitelské volno a uzavření MŠ 25. 6. 2021

Dne 25. 6. 2021 nepůjde v části obce Božičany elektrický proud. Z tohoto důvodu po projednání se zřizovatelem vyhlašuji na den 25. 6. 2021 ředitelské volno a zároveň bude v tento den přerušen provoz mateřské školy. Bude uzavřen provoz základní školy, m …

11. 6. 2021; Aktuálně

Dotazník pro obec Božičany

Vážení občané, naše obec se zapojila do projektu Efektivní a moderní komunikace obcí Sdružení místních samospráv ČR, díky němuž získáme elektronickou úřední desku – dotykovou obrazovku, jež nahradí aktuální papírovou verzi. V rámci projektu bude zpraco …

3. 6. 2021; Aktuálně

Výsledek zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

Oznámení o výsledcích přij. říz. MŠ 2021

18. 5. 2021; Aktuálně

Informace k provozu mateřské školy od 26. 4. 2021

Vážení rodiče, od 26. 4. 2021 mohou do školky chodit všechny děti. Testování dětí v mateřské škole se již nebude provádět. Pokud se však dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, mělo by bez váhání zůstat doma, případně se rodiče …

21. 4. 2021; Aktuálně

Zápis do MŠ pro rok 2021/2022

Milí rodiče, zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se bude konat 4. 5. 2021 od 13.00 do 16.00 v ředitelně školy. S sebou přineste svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí a dostane informaci o regist …

21. 4. 2021; Aktuálně