Informace k provozu mateřské školy od 26. 4. 2021

Vážení rodiče, od 26. 4. 2021 mohou do školky chodit všechny děti. Testování dětí v mateřské škole se již nebude provádět. Pokud se však dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, mělo by bez váhání zůstat doma, případně se rodiče …

21. 4. 2021; Aktuálně

Zápis do MŠ pro rok 2021/2022

Milí rodiče, zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se bude konat 4. 5. 2021 od 13.00 do 16.00 v ředitelně školy. S sebou přineste svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí a dostane informaci o regist …

21. 4. 2021; Aktuálně

Výsledek zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Oznámení o výsledcích přij. říz. ZŠ 2021

19. 4. 2021; Aktuálně

Kdo je předškolák.

Musím upřesnit informaci o předškolácích, abychom předešli případným nedorozuměním. Předškolák plnící povinné předškolní vzdělávání je v tomto školním roce takové dítě, kterému bylo 5 let před 31. srpnem 2020. Takové dítě může od 12. 4. 2021 do školky. …

9. 4. 2021; Aktuálně

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

  Od 12. 4. 2021 mohou naše předškolní děti a žáci chodit do školy. Školám a školským zařízením je uložena povinnost testovat děti a žáky 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně. Testování budeme dělat každé pondělí a čtvrtek. Testování v MŠ …

8. 4. 2021; Aktuálně