Nový školní rok 2021/2022

Vítáme všechny naše děti a žáky zpátky ve školce a ve škole. Včera jsme slavnostně přivítali žáky 1. ročníku. Věříme, že se jim bude ve škole líbit. Dnes jsme společně shlédli divadelní představení a zazpívali jsme si. Přeji všem mnoho úspěchů ve škole …

2. 9. 2021; Aktuálně

Provoz MŠ o prázdninách

Vážení rodiče, v mateřské škole proběhl průzkum, jestli byste měli zájem o prodloužení provozu MŠ o jeden týden v červenci a jeden týden v srpnu. Z průzkumu vyplynulo, že zájem je velmi malý. Proto provoz v mateřské škole o prázdninách bude standardní …

28. 6. 2021; Aktuálně

Ředitelské volno a uzavření MŠ 25. 6. 2021

Dne 25. 6. 2021 nepůjde v části obce Božičany elektrický proud. Z tohoto důvodu po projednání se zřizovatelem vyhlašuji na den 25. 6. 2021 ředitelské volno a zároveň bude v tento den přerušen provoz mateřské školy. Bude uzavřen provoz základní školy, m …

11. 6. 2021; Aktuálně

Dotazník pro obec Božičany

Vážení občané, naše obec se zapojila do projektu Efektivní a moderní komunikace obcí Sdružení místních samospráv ČR, díky němuž získáme elektronickou úřední desku – dotykovou obrazovku, jež nahradí aktuální papírovou verzi. V rámci projektu bude zpraco …

3. 6. 2021; Aktuálně

Výsledek zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

Oznámení o výsledcích přij. říz. MŠ 2021

18. 5. 2021; Aktuálně