Výsledek zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023

Oznámení o výsledcích přij. říz. MŠ 2022

27. 6. 2022; Aktuálně

Uzavírka silnice z Božičan na Novou Roli

Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice II/209 v Božičanech, a to v úseku železničního přejezdu do Nové Role. Úplná uzavírka je plánována na dobu od 8. 6. 2022 do 17. 6. 2022 z důvodu výstavby nového přejezdového světelného zabezpečovacího zařízení. Ob …

24. 5. 2022; Aktuálně

Sponzorský dar pro školu

Děkujeme tímto společnosti Sedlecký kaolin a.s. za sponzorský dar ve výši 10000,- Kč. Dar bude použit na úhradu dopravy na ozdravný pobyt.       Ladislav Landsfeld

17. 5. 2022; Aktuálně