Personální obsazení

Pracovníci školy ve školním roce 2020/2021


Ředitel školy
: Mgr. Bc. Ladislav Landsfeld

Učitel/ky ZŠ:

Martina Snopková – třídní učitelka I. třída (1. a 2. ročník)

Mgr. Jitka Topičová – třídní učitelka II. třída (3., 4. a 5. ročník)

Mgr. Bc. Ladislav Landsfeld (3., 4. a 5. ročník )

Učitelky MŠ:

Petra Mazurová, Zita Venhodová, asistentka pedagoga Pavla Kupčíková

Vychovatelka ŠD: Hana Weisová

Vedoucí ŠJ: Hana Weisová

Hledáme kvalifikovanou učitelku pro základní školu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ úvazek 0,9 a speciálního pedagoga na výuku PSPP na 1 hodinu týdně.