Personální obsazení

Pracovníci školy ve školním roce 2016/2017


Ředitel školy
: Mgr. Bc. Ladislav Landsfeld

Učitel/ky ZŠ:

Martina Snopková – třídní učitelka I. třída (1. a 2. ročník)

Mgr. Štěpánka Richterová Bufková – třídní učitelka II. třída (3., 4. a 5. ročník)

Mgr. Bc. Ladislav Landsfeld (3., 4. a 5. ročník )

Učitelky MŠ:

Jitka Melicharová

Petra Mazurová

Vychovatelka ŠD: Hana Weisová

Vedoucí ŠJ: Hana Weisová

Kuchařka: Miluše Fatková

Pomocná kuchařka: Jaroslava Žišková