ŠVPNíže jsou k nahlédnutí i ke stažení školní vzdělávací programy základní školy, mateřské školy a školní družiny:


1) Školní vzdělávací program pro ZŠ Božičany (výtah)

2)  Školní vzdělávací program pro MŠ Božičany (kompletní)

3)
Školní vzdělávací program proŠD Božičany (kompletní)